รายละเอียดงาน
-ทำความสะอาดเครื่องมือ, เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องครัว

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- รักงานบริการ
- มีประสบการณ์ด้านงานล้างจาน
- สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานนอกสถานที่ได้
- *ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร*

Responsibilities: 

 • Performing accounting functions including month-end, quarter-end and year-end closing to ensure that all transactions are maintained timely and accurately
 • Reviewing all accounting activities including AP, AR, Payment, etc.
 • Reviewing petty cash and reimbursement
 • Preparing and reviewing Vat Report, withholding tax and corporate with revenue department

 

Qualifications: 

 • Male or Female age over 28 years old
 • Bachelor Degree or higher in Accounting, with CPD is preferred.
 • At least 5 years working experience in accounting function, including more than 2 years in a supervisory position.
 • Having Knowledge accounting standard and MS Office
 • Flexible, responsible and dedicated in order to complete the job on time.
 • Good human relationship and strong leadership skills
 • Knowledge in MS Office
 • Having knowledge about ACCPAC is preferred.

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
 • มีประสบการณ์การทำอาหารจากสายงานโรงแรม/ร้านอาหาร 1 ปี ขึ้นไปสำหรับตำแหน่ง กุ๊ก
 • มีความรับผิดชอบ, อดทน, ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ควบคุมการผลิตและประกอบอาหารประเภทต่างๆ 
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อการปรุงอาหารในอาหารประเภทต่างๆ และหน้าที่ทั่วไปในครัว
 • ประกอบอาหารต่างๆ ตามแต่ละครัว ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรักษาคุณภาพและรสชาติตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน

- ควบคุมการ ผลิตและประกอบอาหารประเภทต่างๆ (ครัวไทย - ครัวจีน)
- รับผิดชอบ ใน การจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อการปรุงอาหารในอาหารประเภทต่างๆ และหน้าที่ทั่วไปในครัว
- ประกอบอาหาร ต่างๆ ตามแต่ละครัว ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรักษาคุณภาพและรสชาติตามเกณฑ์ที่กำหนด


คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
3. มีประสบการณ์การทำอาหารจากสายงานโรงแรม/ร้านอาหาร
4. มีความรับผิดชอบ, อดทน, ตรงต่อเวลา
5. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะ
6. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

LOG-IN

Fill in the form below to get instant access:

Forgot Password | Sign up | Manual