รายละเอียดงาน
-ทำความสะอาดเครื่องมือ, เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องครัว

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- รักงานบริการ
- มีประสบการณ์ด้านงานล้างจาน
- สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานนอกสถานที่ได้
- *ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร*

Responsibilities: 

 • Performing accounting functions including month-end, quarter-end and year-end closing to ensure that all transactions are maintained timely and accurately
 • Reviewing all accounting activities including AP, AR, Payment, etc.
 • Reviewing petty cash and reimbursement
 • Preparing and reviewing Vat Report, withholding tax and corporate with revenue department

 

Qualifications: 

 • Male or Female age over 28 years old
 • Bachelor Degree or higher in Accounting, with CPD is preferred.
 • At least 5 years working experience in accounting function, including more than 2 years in a supervisory position.
 • Having Knowledge accounting standard and MS Office
 • Flexible, responsible and dedicated in order to complete the job on time.
 • Good human relationship and strong leadership skills
 • Knowledge in MS Office
 • Having knowledge about ACCPAC is preferred.

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
 • มีประสบการณ์การทำอาหารจากสายงานโรงแรม/ร้านอาหาร 1 ปี ขึ้นไปสำหรับตำแหน่ง กุ๊ก
 • มีความรับผิดชอบ, อดทน, ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ควบคุมการผลิตและประกอบอาหารประเภทต่างๆ 
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อการปรุงอาหารในอาหารประเภทต่างๆ และหน้าที่ทั่วไปในครัว
 • ประกอบอาหารต่างๆ ตามแต่ละครัว ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรักษาคุณภาพและรสชาติตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน

- ควบคุมการ ผลิตและประกอบอาหารประเภทต่างๆ (ครัวไทย - ครัวจีน)
- รับผิดชอบ ใน การจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อการปรุงอาหารในอาหารประเภทต่างๆ และหน้าที่ทั่วไปในครัว
- ประกอบอาหาร ต่างๆ ตามแต่ละครัว ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรักษาคุณภาพและรสชาติตามเกณฑ์ที่กำหนด


คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
3. มีประสบการณ์การทำอาหารจากสายงานโรงแรม/ร้านอาหาร
4. มีความรับผิดชอบ, อดทน, ตรงต่อเวลา
5. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะ
6. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Responsibilities:

 • Be a part of recruitment team to support all of recruitment process.
 • Handle all recruitment process since sourcing, advertising, running selection process, interviewing and offering the job in order to get right person in timeline period.
 • Maintaining and updating information for online channel (Facebook, LinkedIn, Website, etc.)
 • Making sure that the office has a good environment, clean and well organized for our recruitment team and candidates visit.
 • Support other administrative tasks related with office work.
 • Provide and support HR’s activities and other projects as assigned

Qualifications:

 • Thai nationality only. age between 25-30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource Management, Business Administration or related field.
 • Have an experienced in Human Resources Management, especially in recruitment field,IT knowledge or related background would be advantageous.
 • Possesses problem solving skills, has a results oriented attitude and is a creative thinker.
 • Proficient in Microsoft Office applications.
 • Good interpersonal skills and can work under pressure, dynamic person, high responsibilities and working ability to meet the deadline.
 • Good command of both verbal and written English is a must.
 • Ability to proactively execute and manage multiple tasks.
 • Highly motivated, with good analytical skills.
Key Responsibilities:

 • Provide effective administrative and secretarial support to the team (Meeting & Incentives)
 • Prepare reports, presentations, correspondence, as well as supporting project as appropriate
 • Coordinate matters with related parties (both internal and external)
 • Organize daily schedule and appointment calendar, makes travel and lodging arrangement as assigned
 • Handle official documents, incoming call and E-mail from related clients
 • Undertake particularity in daily or any special assignments

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Male or female age between 22-30 years old
 • Bachelor’s degree in any fields (Administrative Management, Business English are preferable)
 • 1-2 years of experience as a project coordinator or secretary
 • Having strong multitasking and management skills
 • Enthusiastic, detail-oriented, work well under pressure and able to work overtime
 • Good computer literacy (Microsoft Offices; Word, Excel, Powerpoint)
 • Good command of English, both verbal and written (having TOEIC score is advantage)

Responsibilities:

 • Develop, implement, manage and support all kinds of PR activities using forceful PR tools.
 • Develop PR documents and reports.
 • Establish and represent a good image of the company in public
 • Maintain good and long-term relationship with social associations and alliances
 • Generate online PR tools ex. Website and Application to enhance communicate both internal and external.
 • Taking photo and writing news about activity of the organization to Publish with social associations


Qualifications:

 • Thai nationality, 25-32 years old.
 • At least Bachelor’s degree in Communication Arts, Journalism or any related fields
 • At least 2 – 5 years experiences in PR, communication, Online Media.
 • High creativity, strategic planning with good problem solving skill
 • Good interpersonal skill and able to work under pressure
 • Good command of English, both verbal and written
 • Proficient in Microsoft Office applications
 • Dynamic with pleasant personality

Responsibilities:

 • Take charge of the project assigned by Senior Project Manager from the beginning to the end
 • Perform sales task and supervise, manage & lead sales team to successfully achieve the business objective and goal
 • Work closely with internal team to create creative ideas for Event/ Exhibition/ Digital Industry/ E-Commerce 
 • Able to deliver sales and marketing strategy to meet sales target of event projects
 • Collaborate with all concerned departments and customers to facilitate event projects both local and international
 • Negotiate with organizers and exhibitors in any related matters
 • Approach customers by telephone call, email or sales visit to discuss on project management and requirements for event or party launching
 • Present event concept to customers and ensure customers’ satisfaction
 • Maintain good relationship with customers and establish new business prospects
 • Develop new sales techniques to increase sales volume
 • Other tasks assigned by superior

 

Qualifications:

 • Thai nationality. Age 28-35 years old
 • Bachelor's degree or higher in any related fields
 • At least 3 years of direct experience in sales and marketing specialized in event/exhibition service industry
 • Knowledgeable in IT/ Social Media/ Digital Channels
 • Strong leadership skill. Able to provide necessary guidance and consultation to sales team members
 • Service minded, dynamic with high level of initiative and creativity, able to work under pressure
 • Good command of English both verbal and written
 • Good interpersonal and coordinating skills
 • Highly responsible, patient and able to meet with strict deadlines
 • Having own car and License

 

Key Responsibilities:

 • Promote NCCIE* to existing and new corporate accounts and individual clients
 • Make sales calls with the objective of acquiring new and additional corporate accounts/clients
 • Maintain excellent relations with clients and provide support and assistance ensuring that all travel requirements are handled efficiently
 • Be responsible for assigned research projects of company’s sales activities including competitors and market trends/practices
 • Maintain sales database, customer feedback and complaints records
 • Maintain and provide weekly sales report to direct supervisor/manager, forecast individual sales plan in prescribed formats
 • Ensure sales target are met in coordination with other team members
 • Plan and prepare sales material for sales call, trade show or fairs
 • Communicate and negotiate effectively with key partners and suppliers to meet project budget guideline
 • Undertake particularity in daily or any special assignments
 • Other tasks assigned by superior

 

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Male or female age around 24-30 years old
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • At least 2 years of experience in Sales (preferably in tourism industry)
 • Flexible to go on sales-focused business trip
 • Possess curiosity and self-confidence to learn, improve, and challenge
 • Fluent in Business English
 • Be able to multitask and set right priorities under pressure
 • Great inter-communication and great teamwork

Responsibilities:

 • Sales of Queen Sirikit National Convention Center in various industry. Handle products Venue or booth construction or catering or exhibition (Base on your personalities and experienced)
 • Be a part of sales team to generate sales revenue and new customers in order to achieve company’s sales target
 • Performing all sales activities and related tasks as assigned
 • Maintaining relationship with customers

Qualifications:

 • Male / Female, Thai Nationality ONLY
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • At least 2 years experience in sales
 • Can communicate in English (Good command in English will be an advantage)
 • Good presentation and Negotiation skill
 • Computer literate in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet and e-mail
 • Having own car and driving license

Responsibilities:

 • Handle exhibition booth construction & event sales both local and international
 • Approach customers by telephone call, email or sales visit to discuss on project management and requirements for booth design and construction
 • Present booth design and event concept to customers and ensure customers’ satisfaction
 • Coordinate with customers and production team to facilitate booth construction projects
 • Able to estimate appropriate budget and timeline of organizers and exhibitors
 • Conduct summary report of customers’ requirements and prepare all related documents for Operations team
 • Supervise and assist Sales Coordinator to negotiate with organizers and exhibitors when necessary

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Bachelor's degree in related fields
 • Sales-oriented, result-oriented
 • Service minded, dynamic with effective communication skills
 • Good command of English both verbal and written
 • Good interpersonal and coordinating skills
 • Highly responsible, patient and able to meet with strict deadlines
 • Having own car is a MUST
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย แต่ละโครงการ เพื่อนำมาบันทึกต้นทุนในโปรแกรมสำเร็จรูป
- จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มของแต่ละโครงการ
- ทำการตรวจนับ Inventory ทุกสิ้นเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง/ชาย
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด หรือนอกสถานที่เพื่อไปตรวจนับ Inventory ทุกสิ้นเดือน

Key Responsibilities:

 • Responsible for international/ local conference and event management in both private and governmental sectors
 • Plan, schedule and monitor project timelines
 • Manage and monitor project budget to ensure revenue, and expenses are administered within established boundaries
 • Manage and monitor team and subcontractors to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met
 • Ensure effective information sharing and communication among team members and contractors


Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Male or female age around 30-45 years old
 • Bachelor’s degree in any related fields 
 • Have 3-5 years of experience in DMC/ PCO 
 • Good communication & interpersonal skills
 • Enthusiastic, detail oriented, calm 'customer-focused manner', work well under pressure and able to work overtime
 • Excellent command of English, both verbal and written (having at least 780 is preferrable)
 • Able to travel upcountry or abroad 

Key Responsibilities:

 • Plan, coordinate administrative procedures and matters with related parties (both internal and external)
 • Ensure the smooth and adequate flow of information within the department to facilitate other business operations
 • Manage and supervise team
 • Provide effective administrative and secretarial support to the executive
 • Prepare reports, presentations, correspondence, as well as supporting project as appropriate
 • Prepare and prescreen documents before passing to the executive
 • Organize daily schedule and appointment calendar, makes travel and lodging arrangement as assigned
 • Undertake particularity in daily or any special assignments
 • Other tasks assigned by superior

 

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Male or female age around 30-35 years old
 • Bachelor’s degree in any related fields (Secretarial school graduates are preferred)
 • At least 3 years of experience and has knowledge in Secretarial or Administrative field are required
 • Good communication & interpersonal skills, prioritizing & management skills
 • Enthusiastic, detail oriented, work well under pressure and able to work overtime
 • Good command of English, both verbal and written (able to use third language is an advantage)
 • Good computer literacy

Key Responsibilities:

 • Responsible for international/local conference management in both private and governmental sectors
 • Plan, schedule and monitor project timelines
 • Manage and monitor project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
 • Manage and monitor team and subcontractors to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met
 • Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
 • Provide advice on the management of projects
 • Other tasks assigned by superior

 Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • At least 5 years relevant working experience in conference organizer / project management
 • Good computer literacy
 • Good command of spoken and written English (Able to use third language will be an advantage)
 • Excellent interpersonal skills, leadership skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
 • Have plenty of energy, a calm 'customer-focused' manner, the ability to cope with pressure, meticulous attention to detail, and effective time management and organizational abilities

Able to travel either to upcountry or abroad

Key Responsibilities:

 • Responsible for international/local conference management in both private and governmental sectors
 • Plan, schedule and monitor project timelines
 • Assist Manager on managing and monitoring project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
 • Monitor team and subcontractors to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met
 • Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
 • Provide advice on the management of projects to team member
 • Other tasks assigned by superior

 

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • At least 3 years relevant working experience in conference organizer / project management
 • Good computer literacy
 • Good command of spoken and written English (Able to use third language will be an advantage)
 • Excellent interpersonal skills, leadership skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
 • Have plenty of energy, a calm 'customer-focused' manner, the ability to cope with pressure, meticulous attention to detail, and effective time management and organizational abilities
Able to travel either to upcountry or abroad

Key Responsibilities:

 • Be responsible for Exhibition Sales and Sales Coordination of the assigned exhibitions and to meet both exhibitors and visitors’ satisfaction
 • To plan, manage, monitor and ensure the assigned exhibitions run smoothly
 • To work cooperatively with other internal & external departments and with key customers, industry groups, functional groups and associations in their role as contributor to the overall success of each show
 • Be responsible for the exhibition on the event date, work closely with customers to do marketing plan and monitor execution
 • Be responsible for weekly sales report to direct supervisor/manager, forecast individual sales plan and achieve sales target
 • Undertake particularity in daily or any special assignments 
 • Other tasks assigned by superior

 Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Male or female age around 24-30 years old
 • Bachelor’s degree or above in any related fields
 • At lease 3 years of experience in sales (preferably EXHIBITION sales)
 • Flexible to go on sales-focused business trip
 • Possess curiosity and self-confidence to learn, improve, and challenge
 • Fluent in English
 • Be able to multitask and set right priorities under pressure
 • Good sense of humor and a great teamwork

Key Responsibilities:

 • Responsible for international/local conference management in both private and governmental sectors
 • Coordinate with concerned individuals to develop and monitor timelines related to all aspects of conference
 • Coordinate conference logistics, including registration and attendee tracking, presentation and materials support and pre- and post-event reports
 • Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors

 

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • 1-3 years relevant working experience in conference organizer / exhibition organizer / project management (Fresh graduate are also welcome)
 • Good computer literacy
 • Good command of spoken and written English (Able to use third language will be an advantage)
 • Good interpersonal skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
 • Able to travel either to upcountry or abroad

หน้าที่รับผิดชอบ

- รับผิดชอบทางด้าน การ ออกแบบงานกราฟฟิค สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาทั้งหมด สื่อออนไลน์-ออฟไลน์ และ Floor Plan
- งานอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 คุณสมบัติ

- เพศหญิง/ ชาย อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
- สำเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาด้านออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ศิลปกรรม การออกแบบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เรื่อง วัสดุ ในการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
- มีประสบการณ์ทำงาน ด้านงานออกแบบอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถใช้ โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop ได้อย่างเชี่ยวชาญ และถ้าสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ งานออกแบบในธุรกิจจัดงานเอ็กซิบิชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**กรุณาแนบผล งาน มาได้ที่ hr@qsncc.com**

Key Responsibilities:

 • Responsible for registration and abstract system of international conference/meeting projects (Implement and providing technical support)
 • Coordinate with concerned individuals to develop and monitor timelines related to all aspects of IT projects in conference/meeting
 • Handle users’ requests for changing or adding programs
 • Creating operating manuals to support users
 • Handle non-IT tasks that relate to conference & exhibition organizing
 • Other tasks assigned by superior


Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in IT, Computer Science, Statistic, Computer Engineering, Information Engineering, or any related fields
 • 1-2 years relevant working experience in IT Admin, IT Support, Project Management (Fresh graduate are also welcome)
 • Good command of spoken and written English
 • Good interpersonal skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, able to work overtime and good on multitasking
 • Able to travel either to upcountry or abroad
 • Candidate who can start working immediately will be given priority

Key Responsibilities:

 • Provide effective administrative and secretarial support to the executive
 • Prepare reports, presentations, correspondence, as well as supporting project as appropriate
 • Coordinate matters with related parties (both internal and external)
 • Prepare and prescreen documents before passing to the executive
 • Organize daily schedule and appointment calendar, makes travel and lodging arrangement as assigned
 • Undertake particularity in daily or any special assignments

 Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Male or female age around 22-30 years old
 • Bachelor’s degree in any related fields (Secretarial school graduates, Tourism Industry graduates are preferred)
 • 1-2 years of experience and has knowledge in Secretarial or Administrative field
 • Good communication & interpersonal skills
 • Enthusiastic, detail oriented, work well under pressure and able to work overtime
 • Good command of English, both verbal and written (able to use third language is an advantage)
 • Good computer literacy

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น โบรชัวร์ โปสเตอร์ งานนิทรรศการ
- แก้ไข จัดวางLayout ของไฟล์งาน
- ออกแบบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ 1 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะการออกแบบที่สร้างสรรค์
- สามารถใช้โปรแกรม Illustrator  Photoshop และ Playmaker ได้ดี
- หากมีประสบการณ์ทางด้านงาน Inkjet หรือ ควบคุมเครื่อง Inkjet  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันอาทิตย์)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • บริหารร้านและควบคุมดูแลพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาสั่งงาน และประสานงานกับทุกส่วน เพื่อให้การบริการดำเนินเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของร้าน
 • บริหารให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย และสร้างผลกำไรให้กับร้าน
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • รายงานประจำวัน / เดือน ส่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ความสนใจในเรื่องกาแฟ
 • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝึกหัด หรือ ผู้จัดการร้านกาแฟ หรือ ร้านอาหาร 1 - 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน มีวินัย ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับงานจัดเลี้ยง/ห้องอาหาร
 • ให้บริการด้านอาหาร และเครื่องดื่มภายในงานจัดเลี้ยง/ห้องอาหาร
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณงานจัดเลี้ยง/ห้องอาหาร
 • ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานเสิร์ฟร้านอาหาร หรือจัดเลี้ยง
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และออกนอกสถานที่ได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • ซ่อมแซมงานระบบปรับอากาศ, ระบบประปาและสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า, ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนในระดับเบื้องต้น
 • ปฎิบัติงานเปิด-ปิด งานระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ ตามแผนการทำงานประจำวันและตามใบงาน Event Document
 • จดบันทึกค่าการทำงานต่างๆของเครื่องจักร และมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาอาคาร
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลังในบูธแสดงสินค้า
 • ตรวจสอบ ระบบ การจ่ายกระแสไฟฟ้าในบูธและงานแสดงสินค้า
 • ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ
 • ปฏิบัติงาน อื่นที่มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 20 - 29 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • ถ้ามีประสบการณ์ในด้านงานช่างไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานจัดเลี้ยง ทั้งภายในศูนย์ฯ สิริกิติ์ และ นอกสถานที่
 • ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มภายในงานจัดเลี้ยง
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณงานจัดเลี้ยง
 • ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานเสิร์ฟหรือจัดเลี้ยง 2 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะ และนอกสถานที่ได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • รับแลกบัตรเงินสด (Cash Card) ที่ใช้ภายในศูนย์อาหาร
 • ดูแลรับผิดชอบในการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบยอดเงิน นำเงินเข้าฝากกับธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านแคชเชียร์
 • รักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (06.00-15.00 น. และ 11.00-20.00 น.)
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน**
รายละเอียดงาน 
• ติดต่อประสานงานกับผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น 
• ประจำตามจุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้อำนวย ความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน 
• ช่วยจัดกิจกรรมและช่วยประชาสัมพันธ์ภายในงาน 
• แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น 
• เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 30 ปี 
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือกำลังศึกษา) 
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
• มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี รักงานบริการ